Wengi wameuliza: siri ya imani ni nini?

Kila mshindi kila mara anaye mtu wa mfano . Ikiwa ni katika sayansi, sanaa, michezo, biashara, siasa au eneo lolote la maisha.

Siri ya imani ni kuwa na maisha yako juu ya Neno la Mungu, kufuata matendo ya mashujaa wa imani kutoka kwenye Biblia. kama vitendo vyao vya imani na ujasiri vilileta majibu, matendo yetu ya imani na ujasiri pia yataleta faida.

Namtazama Isaka, Israeli, Musa, Yoshua, Gideoni, Yeftha, Daudi, na wanaume wengine wote wa Mungu, hasa Ibrahimu, kama mifano. Sio ajabu kwamba Bwana Mwenyewe anatuamuru tumuangalie Ibrahimu. Hiyo ni, kufuata mfano wake wa imani, utii, na ujasiri. (Isaya 51:2)

Walikuwa na nini cha kufanana? Maadui, dhihaka, udhalimu na hali ngumu sana.

Walifanya nini ili kushinda matatizo yote? Walifanya dhabihu . Hii ndio ilikuwa siri yao. Walifanya dhabihu ya ndoto zao, miradi yao binafsi, na kwa ujumla, maisha yao, kwa sababu ya hukumui yao binafsi. Wajasiri tu wana imani ya kufanya dhabihu kwa sababu nguvu ile ile ya imani ya kutoa ni nguvu ile ile ya imani ya kupokea. Hii ndiyo siri ya imani.

Wakamtolea dhabihu Yeye, ambaye walimwamini. Kwa sababu hii, walijifunza siri ya imani kutoka kwa Roho wa Mungu.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *