Shetani ana nguvu tu wakati mtu anapokuwa dhaifu.

Mtu ni dhaifu wakati, badala ya kutumia sababu, anaongozwa na hisia.

Hisia, ambazo huja moyoni, hutumtumikisha na daima husababisha uchaguzi mbaya.

Roho wa Mungu hana uwezo katika maisha ya wale ambao wanatenda kwa kudharau katika ushauri wake.

Ukweli huwaachilia huru wale tu wanaousema.

Wengi wa wainjilisti ambao wamekandamizwa au kuhuzunishwa ni ushahidi wa hili.

Kwa maana macho ya Bwana hukimbia-kimbia duniani mwote, ili ajionyeshe mwenye nguvu kwa ajili ya hao, waliokamilika moyo kuelekea kwake.

2 Mambo ya Nyakati 16:9

BWANA Mungu hutumia nguvu zake kwa ajili ya wale wanaomtii Yeye;

Wengine, kama Kaini, wanangalia hili na kulionea wivu.

 

Askofu Macedo

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *