Wale ambao wanaishi kwa imani wanatembea dhidi ya ulimwengu huu. Hakuna mantiki katika imani ya Kikristo. Na mtu yeyote anayejaribu kupatanisha imani na mantiki atachanganyikiwa na hatatimiza chochote.

Bwana Yesu alihakikishia nafasi ya kwanza kwa mtu wa mwisho, na mahali pa mwisho kwa mtu wa kwanza. Mkubwa atamtumikia mdogo na yeyote anayetaka kuokoa maisha yake atayapoteza, lakini yeyote anaeyapoteza maisha yake kwa sababu ya Kristo atayaokoa.

Nguvu za Mwenyezi Mungu ni kamilifu katika udhaifu. Kwa hili katika akili, Paulo alibainisha kuwa udhaifu wake ulikuwa ishara za nguvu zake. Wakati wa maumivu na mateso, alisikia sauti tamu ikimwambia, ‘Neema yangu inakuwezesha, kwa maana nguvu Zangu zinatimizwa katika udhaifu.’

Alitiwa nguvu katika imani kwa maneno haya, kisha akakiri:

Kwa hiyo, nitafurahi zaidi zaidi juu ya udhaifu wangu, ili nguvu ya Kristo iweze kukaa ndani yangu. Kwa hiyo ninafurahia udhaifu, matusi, maafa, mateso, na shida, kwa sababu ya Kristo. Kwa maana wakati mimi ni dhaifu, basi nina nguvu.

2 Wakorintho 12:9-10

Kwa hakika, kwa sababu ya kudhalilishwa, Paulo alijifunza kuwa wanyenyekevu atainuliwa na walioinuliwa watanyenyekezwa. Hii ni kwa sababu, katika Ufalme wa Mungu, yeyote anayetaka kushinda, hupoteza, na wale ambao hawana wasiwasi juu ya kupoteza, kushinda. Ni kinyume kabisa na sheria za dunia.

Kwa hiyo, rafiki yangu, ikiwa unajisikia kukata tamaa, dhaifu, uliye nyanyasika, au umeshindwa, ujue kwamba hii yote ni ishara ya nguvu ya Mungu inayojikuza yenyewe katika udhaifu wako. Simama, jikung’ute tazama mbele kwa sababu Mungu yu pamoja nawe.

 

Askofu Macedo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *