Ni nani atakaye muokoa?

Kama ni hivyo, Mungu wetu tunayemtumikia aweza kutuokoa na tanuru ile iwakayo moto; naye atatuokoa na mkono wako, Ee mfalme. .  Danieli 3: 17

Mtumishi wa kweli wa Mungu anamjua nani anayemtumikia na pia anajua kuwa hivi karibuni au baadaye atapita katikati ya moto. Na moto ambao mtumishi hupitia sio moto tu wowote ; wakati mwingine ni moto mkali sana.

Aliongozwa na Roho Mtakatifu, Yohana alisema:

Yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na moto. Mathayo 3:11

Dhihaka na ukosefu wa haki, kashfa, uzushi, majangwa, nk Hii ni baadhi ya mifano ya moto ambayo sisi sote, watumishi wa Mungu, ni lazima tupitie na hakuna kuiepuka.

Huu ndio wakati sisi tunapoona kama sisi kweli tuna Roho sawa na Shadraki, Meshaki na Abelinego, na kama sisi tunamtumikia Mungu aliye wakomboa  kutoka kwenye moto.

Mfalme alipokuwa amemtishia Shadraki, Meshaki na Abelinego, wakasema:

Kama ni hivyo, Mungu wetu tunayemtumikia aweza kutuokoa … Daniel 3:17

Walikabiliwa na tishio la kifo, waliendelea kuwa waaminifu, ambayo ni maana ya  kweli wa kumuamini na kumtumikia Mungu.

Swali ambalo haliwezi kukaliwa kimya kwa wakati huu ni: Je, unamtumikia Mungu Mwenye Enzi Kuu kwa ukweli, mpaka ambapo anajikuta anahitajika kukuokoa?

Elewa kwamba Mungu atakuwa kila wakati anakuwa pamoja na mtumishi Wake kila mahali wanapo kuwa. Bila kujali hali yake, Mungu atamuokoa!

Angalia ahadi Yake kwa watumishi Wake:

Upitapo katika maji mengi nitakuwa pamoja nawe; na katika mito, haitakugharikisha; uendapo katika moto, hutateketea; wala mwali wa moto hautakuunguza. . Isaya 43:2

Hii ni nguvu sana! Wale wanaomtumikia Mungu aliye hai na miili yao wote, nafsi  na roho, kama wale watu watatu, kamwe hawatashindwa.

Tunapokuwa na Roho wa Mungu, kinaweza kuja  chochote, chochote kitatokea, Atatuokoa!

Na watu hao watatu, Shadraka, na Meshaki, na Abednego, wakaanguka, hali wamefungwa, katikati ya ile tanuru iliyokuwa inawaka moto.  Ndipo Nebukadreza akastaajabu, akainuka kwa haraka; akanena, akawaambia mawaziri wake, Je! Hatukutupa watu watatu, hali wamefungwa, katikati ya moto? Wakajibu, wakamwambia mfalme, Kweli, Ee mfalme.  Akajibu, akasema, Tazama, mimi naona watu wanne, nao wamefunguliwa, wanatembea katikati ya moto hali hawana dhara; na sura yake yule wa nne ni mfano wa mwana wa miungu.  Kisha Nebukadreza akaukaribia mdomo wa ile tanuru iliyokuwa inawaka moto. Akanena, akasema, Enyi Shadraka, na Meshaki, na Abednego, watumishi wa Mungu Aliye juu, tokeni, mje huku. Ndipo Shadraka, na Meshaki, na Abednego, wakatoka katika ule moto. . Danieli 3: 23-26

Mistari hapo juu inaonyesha wazi kwamba Mungu alikuwa pamoja na watu hao. hawakuwa wamefungwa, lakini wamefunguliwa, wakitembea kwenye moto,bila kuteseka aina yoyote ya madhara.

Sasa, hebu tufikirie. Mtu anawezaje kumtumikia Mungu na kusema kwamba ana Roho Wake, wakati maisha yake yamefungwa na ana teseka aina yote ya matatizo ya kimwili na kiroho?

Hapana, hapana, hapana! Hatuwezi kukubali hili!

Hifadhi hili ndani ya ndani yako sasa hivi: “Ninatakiwa nifanye watu wamuone na kumtambua Mungu ninayemtumikia.”

Ikiwa mfalme Nebukadreza alimwona na kumtambua , haiwezi kuwa tofauti siku za  leo. Kila mtu anahitaji kumtambua Mungu wa maisha yetu. Na hii itatokea tu wakati sisi ni watumishi wa kweli na tuliojazwa na Roho Wake.

Nebukadreza akasema, akisema, Heri, Mungu wa Shadraki, Meshaki, na Abednego, aliyemtuma malaika wake, na kuwaokoa watumishi wake waliomtumainia, nao wamemkabili neno la mfalme, na kuwapa miili yao, hawatumii wala kuabudu mungu wowote ila Mungu wao wenyewe! Daniel 3.28

Kabla hujahitaji malipo yoyote kwa Mungu, fikiria ikiwa unamtumikia kwa mwili wako wote, nafsi na roho, hii ni asilimia 100.

Je! Mungu ambaye huokoa ni wa Kwanza katika maeneo yote ya maisha yako?

Ikiwa ndivyo, ahadi ya Bwana Yesu itatimizwa katika maisha yako.

 Mtu akinitumikia, na anifuate; nami nilipo, ndipo na mtumishi wangu atakapokuwapo. Tena mtu akinitumikia, Baba atamheshimu. . Yohana 12:26

Nimeshirikiana na: Askofu Renato Valente

Askofu Macedo

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *