KUBALI AU SALIMISHA ?

Ni mara ngapi umemkubali Yesu kama Bwana na Mwokozi wako, lakini bado hakuna kitu kilichobadilika katika maisha yako?
Tatizo ni kwamba umemkubali Yeye, lakini haujikabithi kwake.

Kumkubali au kumkataa hakufanyi tofauti yoyote.
Hakuna, mpaka kuna kutakapokuwa na kujitoa kamili.
Mtu anawezaje kukubali Yesu bila kutoa maisha yake, na kutarajia kupokea maisha mapya?

Haiwezekani kupokea maisha mapya bila kutoa maisha yako ya sasa . Haiwezekani kuwa na maisha mawili kwa wakati mmoja.
Kujazwa na Roho wa Mungu kuna kunaendana na kujitoa kamili na bila sharti Kwake. Haina uhusiano wowote na kumkubali Yeye!

Ndio maana Bwana aliamuru:

Vaeni silaha zote za Mungu…. Waefeso 6:11

Silaha zote za Mungu ni utimilifu wa Mungu, hii ni, Roho Wake.

Katika muktadha huo huo, anaongeza:

twaeni silaha zote za Mungu,… Waefeso 6.13

Kuvaa au kuchukua silaha zote za Mungu ni muhimu kukabithi au kutoa maisha yako kwa Bwana Yesu.

Roho wa Mungu ni Roho wa Imani. Hii ndio Imani ambayo imezaliwa na Roho. Imani ambayo inakufanya roho; Imani ambayo inafanya iwezekanavyo kwa mtu mwenye tabia mbaya kuwa kiumbe kipya, alyejazwa na Roho Mtakatifu.
Hata hivyo, Imani hii inahitaji dhabihu ya maisha ya sasa kwa ajili ya mbadilishano wa maisha mapya yanayotolewa na Bwana.
Kuvaa au kuchukua silaha nzima ya Mungu ni tendo la kibinafsi linalo fanywa na wale ambao wanataka kweli kubadilisha maisha yao.

Askofu Macedo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *