Inapokuja kulinda Imani inayookoa, hatuwezi kucheza, hatuwezi kutenda juu ya hisia zetu, hatuwezi kuruhusukitu chochote, kwa sababu Wokovu wa nafsi  ni kitu cha thamani sana ambacho Mungu ametupa, kwa kuwa Yeye hatutaki tu tukae wakati fulani wa maisha haya pamoja Naye, lakini milele yote upande wake. Kwa sababu hii, Mungu alitoa maonyo makubwa kwa Israeli (Kanisa) kuhusu hatua ambazo zinapaswa kuchukuliwa. Tunapata hii katika Kumbukumbu la Torati 13 (soma).

Onyo la 1 –Tambua  kwamba ni  kwa nabii (mchungaji, askofu, msaidizi, nk) ambao wanaoweza hata kufanya miujiza, kuhubiri vizuri, ina “mikutano ya kushangaza”, inayojaa hisia ili kuwavutia wafuasi wake, lakini yeye ni mdanganyifu, kwa sababu huwashawishi watu kumfuata miungu ya uwongo, ambayo kwetu inaweza kuwa mawazo ya uongo, uasi dhidi ya mamlaka ya kiroho, na kuchanganyikiwa.

Wanaume hawa ni wenye tamaa, marafiki wa raha, wanafikiri tu juu yao wenyewe na wanataka watu kufuata wao. Macho yao yamewekwa juu ya dhahabu na sio juu ya Madhabahu. Amri iko wazi: lazima waondolewe; hii ni, hatuwezi kuwasikiliza, wala kufuata mafundisho yao ya uwongo.

Wale ambao wanamcha Mungu hawajiruhusu wenyewe  kuongozwa na macho, kwa sababu ukweli wa kufanya miujiza haimaanishi mtu huyu ni wa Mungu, kwa kuwa mti, mtu wa kweli wa Mungu, hujulikana kwa matunda yake na si kwa zawadi za nguvu. Usisahau kuwa siku hiyo wengi watasema:

Wengi wataniambia siku ile, Bwana, Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako, na kwa jina lako kutoa pepo, na kwa jina lako kufanya miujiza mingi?  Ndipo nitawaambia dhahiri, Sikuwajua ninyi kamwe; ondokeni kwangu, ninyi mtendao maovu.  Mathayo 7.22-23

Kwa hiyo, hatuwezi kushawishiwa. Mtu wa kweli wa Mungu atawaongoza watu kila wakati kuabudu, kutumikia, kutii kwa Bwana Yesu pekee. Hatatafuta utukufu wake mwenyewe au faida, kwa sababu anaishi kumtumikia Mungu na Bwana wake.

Onyo la 2 – Ni kuhusu wapendwa wetu. Hatuwezi kuruhusu mapenzi yetu au mahusiano ya familia yafungea uelewa wetu, kufikia hatua ya kutotumia sababu ili kuhukumu mambo. Ikiwa ni baba yetu, mama, kaka, mume / mke, watoto, au marafiki wa karibu, wanajaribu kutushawishi kuacha imani yetu katika Bwana Yesu, wakionglea vibaya kanisa, mchungaji / askofu/ shemasi , wakishutumu imani yetu au Nyumba ya Bwana na Mwokozi wetu, hata kama wana hoja nzuri sana, hatuwezi kuwasikiliza au kuruhusu tudanganyike.

Tunahitaji kuwanyamazisha watu hawa kwa kuwaonya wasiweze kufanya hivyo tena. Ikiwa wanasisitiza, basi mikono yetu inapaswa kuwa ya kwanza “kuwapiga mawe,” hii ni lazima tuwaondoe katika maisha yetu. Hatuwezi tena kudumisha uhusiano huu, hata ikiwa itatuumiza, haijalishi, kwa sababu ambapo tutatumia milele ni muhimu zaidi kuliko kitu chochote au mtu. Wakati sisi sio wakali na mambo kama hayo, tunaharibu hazina yetu kuu. IMANI HAINA HISIA.

Onyo la 3- Ni kinyume  na mji, ambao leo unawakilisha kanisa. Ikiwa mtu amuona mchungaji / askofu/ shemasi akijaribu kugeuza kanisa kutoka kwenye Njia, kuleta mafundisho au mawazo ya kupinga Biblia, kufanya dhambi, akizungumzia kinyume na uongozi wa kiroho wa kanisa, basi hakuna kitu cha kurikiria, hakuna urafiki! Hata kama ni mtu ambaye alitusaidia wakati wa kuokoka kwetu, haijalishi; lazima haraka apelekwe kwenye uongozi wa kanisa ili kuondolewa kutoka kwenye  huduma. Hatuwezi kuruhusu kanisa limeharibiwa na mambo moja au zaidi ambao wana hisia sawa na Shetani, ambayo ni waasi na wenye kiburi. Tunatakiwa tuwaondoe. HII NDIO SHERIA!

Tambua  kwamba linapokuja suala hili Mungu anatutaka sisi kuwa kama Yeye. Hatupaswi kuwa na hisia wakati linapokuja suala la mambo ambayo yanaharibu imani yetu, uhusiano wetu na Bwana na Mwokozi Yesu na kujaribu kutufanya tupoteze wokovu wetu, watu hawa wanapaswa kuondolewa kati yetu. Tunapofanya hili, tunahifadhi wokovu wetu na tutabarikiwa kwa sababu ya uaminifu wetu  kwa Bwana Mungu.

Yeye aliye na sikio, na asikie yale ambayo Roho anasema kwa kanisa! Na wale wenye sababu, wasikie!

Askofu Macedo

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *