SASA NI WAKATI WA KUWEKA KWENYE MATENDO HATUA 5:

Basi msiutupe UJASIRI wenu, kwa maana una thawabu kuu. Maana mnahitaji SABURI, ili kwamba mkiisha kuyafanya MAPENZI YA MUNGU mpate ile ahadi. Kwa kuwa bado kitambo kidogo sana, Yeye ajaye atakuja, wala hatakawia. Lakini mwenye haki wangu ATAISHI KWA IMANI; Naye akisita-sita, roho yangu haina furaha naye. Lakini sisi hatumo miongoni mwao wasitao na kupotea, bali tumo miongoni mwa hao walio na imani ya KUTUOKOA ROHO ZETU. Waebrania 10: 35-39

1 – UJASIRI: Tunaposikia Sauti ya Mungu, kama Abrahamu, tunahitaji ujasiri wa kuitii. Baada ya kusikia sauti yake na kutoa maisha yetu kwenye Madhabahu, tunahitaji kutegemea tabia yake na kuamini kwamba atafanya kile alichoahidi. Hatupaswi kuangalia hali zetu, lakini tusikilize ahadi zake.

2 -: SABURI :uvumilivu sio chaguo, ni muhimu kwa imani. Lakini ni wale tu ambao wana hakika kwamba imani yao sio bure wanaweza kuvumilia. Baada ya malaika kuleta habari kwamba Ibrahimu na Sara watapata mtoto wa kiume, ilibidi azidi kuvumilia kwa imani kwamba atakuwa amemshikilia mtoto wake
ndani ya mwaka mmoja

3 – MAPENZI YA MUNGU: Dhabihu ya kweli ni wakati tunaweka kile Mungu anachoomba juu ya Madhabahu, pamoja na kile sisi tulivyo na mapenzi yetu wenyewe. Mungu kamwe hatakwenda kinyume na mapenzi Yake mwenyewe, na kwa hivyo tunahitaji kujiuliza ikiwa tunachouliza ni kulingana na mapenzi yake.

4 – KUISHI KWA IMANI: Mungu hatuitI madhabahuni ili kucheza. Yeye hataki sisi twende tu madhabahuni, Anataka sisi tuanze kuishi kwa imani, tukiishi kulingana na Neno Lake. Hataki sisi kukunja mikono yetu baada ya kudhihirisha imani yetu juu ya Madhabahu.

5 –KUOKOA NAFSI: Tumeona watu wengi wakishinda vitu vingi kwa imani, ambao baadaye hawakutumia imani yao kuendelea kuwa na nguvu. Sababu ya hii ni kwamba hawakujali juu ya milki muhimu sana na sababu kubwa ya kwenda kwenye Madhabahu: WOKOVU WA NAFSI.

Wakati ushindi wako utakapokuja, kuwa mwangalifu usiache imani yako kwa kuuufanya ndio mungu wako, na wakati unangojea ushindi kwako, endelea kutumaini.

Ushirikiano: Askofu André Cajeu

Askofu Macedo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *