NJOONI KWANGU

Wale ambao wanaamini na kuchukua matendo, kama vile Biblia Takatifu inavyotufundisha, wana haki ya kupokea kutoka kwa Mungu yale ambayo ameahidi. Hii ni imani yenye hekima!

Na imani yenye hekima haitegemei watu au dini, bali katika Neno la Mungu.

Angalia mwaliko wa Yesu:

Njoni kwangu, ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Mathayo 11:28

Haijalishi dini, Mungu hakukataa mtu yeyote, pamoja na wewe. Unaweza kushangaa, “Askofu, nawezaje kwenda kwa Yesu?” Tegemea tu Neno, tumia imani yako, na ongea na Mungu.

Imani ndiyo husababisha muujiza kutokea, na ni kwa imani kwamba tumeokolewa.

Lakini, ni aina gani ya imani?

Kila mtu ana imani; Walakini, ni tofauti wakati imani hii inapoegemea Neno la Mungu, sio imani ya kihisia inayofundishwa na dini, bali imani yenye hekima.

Alisema, “Njooni kwangu, nyote…”

Ikiwa ni pamoja na wewe! Hata kama wewe ndiye mtu mbaya kabisa juu ya uso wa dunia, Mungu anakuita.

Nataka wale ambao wanahisi mkandamizo, huzuni, msongo wa mawazo au wanafikiria kujiua wachukue changamoto. Nenda chukua Biblia yako hivi sasa, haijalishi uko wapi, iwe nyumbani kwako, hospitali, kazini.

Na sema, “Bwana, imeandikwa hapa, na ninataka auheni hii. Naomba kujua kama hii ni kweli! ”

Utaona jinsi Roho wa Mungu atakavyotenda katika maisha yako, kama vile ilivyofanya kwangu.

Pia nilienda kwenye dini mbali mbali hadi nilipopata Neno la Mungu na nikufanya uamuzi ya kuamini yaliyoandikwa. Nilifanya hivi miaka 54 iliyopita, na ninaendelea kufanya changamoto hii ambayo ilibadilisha maisha yangu.

Fanya hivi, utaona jinsi Mungu atakavyobadilisha maisha yako pia!

Askofu Macedo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *