message

IMANI YENYE GANZI

Hakuna kinachompa shetani raha zaidi kuliko kutazama waamini ambao wameathirika na Biblia. Watu ambao hawa tazamii kuweka kwenye matendo, lakini […]

HADITHI YA UPENDO WA MILELE

Kwanini upendo kama huo ? Kwanini shauku kama huo ? Ahadi na ahadi zaidi? Nadhiri za upendo? Uaminifu usioyumba ! […]

KUTUMIKIA MADHABAHUNI

Madhabahu ni sehemu ya Baraka , ushirika na ukaribu na Mungu . lakini pia ni sehemu ya dhabihu . Ni […]

Mfungo wa Daniel ni nini?

Mfungo wa Daniel unalingana na kusudi linaloelezewa katika sura ya 10 ya kitabu cha Daniel katika Biblia. Kwa siku 21, […]

CHUKUA TAHADHARI

Nilikuwa natafakari kwenye orodha ya vitu na watu ambao Bwana Yesu alituamuru sisi tuchukue tahadhari: ANGALIENI usifanye wema wenu machoni […]

Kikombe kimoja

Mungu mmoja, Baba mmoja, Yesu Kristo mmoja, Roho Mtakatifu mmoja, Bwana mmoja, Imani moja Familia moja,   Mwanamke mmoja, mwanamme […]

MUNGU USO KWA USO

Yakobo alitakaswa kama mzaliwa wa kwanza wa baba yake Isaka; Yakobo alikuwa na maono ya ngazi iliyojuu inayofika mbinguni; Kwenye […]