message

MUNGU USO KWA USO

Yakobo alitakaswa kama mzaliwa wa kwanza wa baba yake Isaka; Yakobo alikuwa na maono ya ngazi iliyojuu inayofika mbinguni; Kwenye […]

Dhabihu ya haki.

Daudi aliona aina nyingi za dhabihu zikitolewa kwa Mungu zikiwa mbali zaidi na imani za kidini. Ni kweli kwamba zinaonyesha […]

Muhuri wa Mungu

Msikitendee kazi chakula chenye kuharibika, bali chakula kidumucho hata uzima wa milele; amabacho Mwana wa Adamu atawapa, kwa sababu huyo […]

Imani na haki  

  Kuishi katika Imani ni kuishi katika haki. Haiwezekani kuwa na Imani katika ukweli na kuishi katika uongo. Haiwezekani kuamini […]

Msingi imara wa mambo yatarajiwayo

Inapokuja katika vitu visivyoonekana, ambavyo haviwezekani kutokea katima macho ya binadamu, kama vile ugonjwa uliponywa , ukombozi kwa mpendwa mmoja […]

Imani yako imekuokoa…

Hakuna zaidi au pungufu yake.   Kinachookoa waliopotea ni IMANI katika Neno la Bwana Yesu Kristo;   Kinachorudisha maisha ni […]

NENDA!

Kabla hatujaenda kazini kutokea nyumbani au kazini kwenda nyumbani , Mara zote huwa tunaacha maagizo na amri ambazo ni muhimu. […]

Imani hailii

Ni sahihi! Imani ya kweli, imani yenye hekima hailii, haina majuto au haina shauku. Ni ngumu na inahimili kama chuma, […]

Laana ya laana

Laana ni roho. Kama pigo, haliachi mpaka limalize kuharibu waathirika wake. Ilizaliwa katika sehemu ambayo huwezi kutegemea kamwe. Bustani ya […]