S: Je! Kikundi cha kuokoa nafsi kinahusu nini?

J: kikundi cha Nafsi ni watu ambao wamekutana na Mungu na wamejitolea maisha yao na nguvu yao kuokoa nafsi kwaajili ya ufalme wa Mungu. Washiriki wa kikundi cha waokoa nafsi hutembea umbali mrefu chini ya hali ngumu ya hewa kuzungumza na watu kutoka asili tofauti kuhusu Bwana Yesu. Kile ambacho kikundi kinathamini zaidi ni kuokoa wale waliopotea.

S: Kwa nini kanisa linahitaji kikundi hiki ?

J: Kulingana na kitabu cha Mathayo 9:37, Yesu aliwaambia wanafunzi wake kwamba, “Mavuno ni mengi lakini watenda kazi ni wachache. Mwombeni Bwana mavuno, kwa hivyo, watume wafanyakazi kwenye shamba lake la mavuno.” Kikundi hufanya kazi kutimiza agizo la Mungu la kuokoa nafsi.

S: Ni nani anayeweza kushiriki katika kundi hili?

J: Waumini wa Kanisa la Universal waliookoka, wamebatizwa kwa maji na wana tabia ya Mungu. Mshiriki lazima awe na hamu ya dhati ya kusaidia waliopotea bila kutarajia chochote kama malipo. Kikundi kina watu ambao wanataka kufanya kwa wengine, a kile ambacho Bwana Yesu aliwafanyia, na kuwa tayari kujitolea kama sadaka hai za kutumiwa na Mungu kwa wokovu wa wengine.

S: Kwa nini ni muhimu kuokoa nafsi?

J: kuokoa nafsi ni amri kuu kutoka kwa Mungu kwa kanisa lake kulingana na Mathayo 28: 19-20. ” Basi, enendeni, mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba, na Mwana, na Roho Mtakatifu; na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi; na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote, hata ukamilifu wa dahari., “Amina.

S: Je! Ni maeneo gani yaliyolengwa zaidi wakati wa kufanya kazi ya uinjilisti?

J: Waokoa nafsi wanalenga sehemu zilizopuuzwa zaidi na jamii, haswa kambi za wahamasishaji ambapo kuna watu wengi ambao ni watu walio dhaifu, waliokata tamaa, wanaojiua, wasio na msaada na wanaohitaji wokovu.